SIDI MONDIAL VB-903 / MAXI

SIDI MONDIAL VB-903

Трапецовидна гладачна маса

– работна повърхност с вакуум и пара;

– вграден парогенератор;

– ютия с пара.

Предлагат се следните варианти:

– с парогенератор с капацитет – 5 лт, 6 kW;

– с парогенератор с капацитет – 9 лт, от 6 до12 kW;

– с парогенератор с капацитет – 20 лт, от 6 до15 kW;

– за връзка с външен доставчик на пара

– връзка с външни доставчици на пара и вакуум

SIDI MONDIAL VB-903 MAXI

Трапецовидна гладачна маса

– работна повърхност с вакуум и пара; 1300х500 мм

– вграден парогенератор;

– ютия с пара.

Предлагат се следните варианти:

– с парогенератор с капацитет – 6 лт, от 6 до12 kW;

– с парогенератор с капацитет – 20 лт, от 10 до18 kW;

– за връзка с външен доставчик на пара

– връзка с външни доставчици на пара и вакуум

Опции:

Масата може да се оборудва:

– с втора ютия с пара

като маса за почистване на петна (деташорна маса) с ръкав и пистолети за пара или пара/въздух, пистолет за студено третиране на петна и др.

За по-подробна информация – пишете ни!