RIUS ZAFFIRO

RIUS ZAFFIRO

Електронна машина за обличане и усукване на шнурове от 2 до 6 края (всеки), използвани за декоративни апликации. Едновременно обличане и усукване.

Пълнежа на шнура може да е от всякакъв тип прежда, вкл’чително регенерираща нишка. Обличащите нишки са предимно синтетични, лурекс, изкуствена коприна или памук.

Централен електронен контрол с компютър за визуализация, съхраняване и програмиране на дизайн с постоянен контрол.

Система за опъване и обтягане

Устройство за събиране на крайния продукт

Контрол на брой нишки използвани за пълнеж и обличане

Електронно спиране на машината при късане на нишки

ОПЦИЯ

– Допълнително устройство за обличане на шнур от два края.