RIUS TOPAZIO / SIRIA

RIUS TOPAZIO / SIRIA

Електронна плетачна крошет машина за производство на ефектни прежди (електронен модел – TOPAZIO, механичен модел – SIRIA).

Електронен контрол на мостриращите барове. Дизайн на мострите посредством електронен панел, който предава данните на баровете чрез стъпкови мотори

– Файн 15

Работна широчина 600 мм

Компютър за въвеждане на данни и съхраняване в паметта

2 / 4 барове с електронно управление

Електронно спиране на машината при късане на нишка

Електронен честотен скоростен вариатор

Вариатор за гъстините

Електронна патентна система за 8000 повторения на 4-те барове

Опции:

– система за отрязване зад машината

– устройство за навиване на бобини или гранки