RIUS TECHNIK

ФЛЕХТ МАШИНИ за технически изделия

48/80 f. v.

80/80 f. v.

96/80 f. v.

16/80 f. v.

Височина: 80 см

Индивидуален мотор

Модели: 12 до 144 вретена

Размер на бобините: 43 х 110 мм и 43 х 155 мм

Приложение: За оплитане на електрически и оптични кабели и други технически изделия.