RIUS TC 300 TA

RIUS TC 300 TA

ПЪЛНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУБУЛАРНА МРЕЖА ЗА ОПАКОВАНЕ

Кръглоплетачна машина за производство на тубуларни мрежи за опаковане на зеленчуци и плодове, с директно водене на полиетиленов филм от висока гъстина

Подменяеми цилиндри с 40/60/72/80/92/104/120 игли

Възможност за производство на “диамантени” и кръстосани мрежи

– Електронно спиране на машината при късане на нишка

– Електронен скоростен честотен инвертор

– Система за регулиране на гъстините

– Позитивно водене на нишката

– Система за овосъчаване на нишката

– Модуларна система за захранване на машината за работа с полиетиленов филм посредством ножици и устройство за разтягане, едновременно насочване на нишките (синхронизирана система с машината)

Опции:

– Различни цилиндри и нишководачи

– Изтегляне на крайния продукт на гранки