RIUS TC 300 M

RIUS TC – 300-M

Кръглоплетачна машина запроизводство на тубуларни мрежи за риболовната индустрия.

– Брой игли на цилиндрите: според мострата
– Сменящи се цилиндри
– Машината е оборудвана с един цилиндър

– Working system by means of latch needles.
– Тип на мрежите: Diamond и French.
– Електронно спиране на машината при късане на нишка
– Електронен честотен вариатор
– Система за регулиране на гъстините
– Позитивно водене на нишките

– Директно захранване от гатер.