RIUS TC 300 E

TC 300 E

Кръглоплетачна машина за производство на тубуларни мрежи за опаковане на плодове, цветарски продукти, др.специални опаковки

Диаметърът на цилиндрите и броят на иглите се определят в зависимост от изискванията и съгл. мостра

– Електронен панел за програмиране

– Електронен контрол на мостриращите барове

– Възможност за работа от различни видове прежда

– Електронно спиране на машината при късане на нишка

– Електронен честотен вариатор

– Система за регулиране на гъстините

– Позитивно водене на нишките

Опции:

– Различни видове гатери

– Модуларна система за захранване на машината за работа с полиетиленов филм посредством ножици и устройство за разтягане, едновременно насочване на нишките (синхронизирана система с машината)