RIUS TC 300 E HP

TC – 300-E-HP

Електронна кръглоплетачна машина за производство на тубуларни мрежи за пакетиране на плодове, месо и други продукти

– Диаметърът на цилиндрите и броят на иглите се определят според всеки индивидуален случай, според мострата

– Електронен панел за програмиране

– Електронен контрол на мостриращите барове

– Възможност за работа от различни видове прежда
– Електронно спиране на машината при късане на нишка
– Електронен честотен вариатор
– Система за регулиране на гъстините

– Позитивно водене на нишките

ОПЦИИ
Различни видове гатери
Модуларна система за захранване на машината за работа с полиетиленов филм посредством ножици и устройство за разтягане, която насочва нишките (синхронизирана система с машината)