RIUS SN-6V

RIUS SN-6V

Автоматична машина за рязане и сгъване на марли

– Европейски тип на сгъване

– Директно захранване с тъкан или плетен плат

– Автоматична система за напречно и надлъжно рязане

– Система на издухване за почистване на отпадъчни нишки

– Брой изходи – от 3 до 10

– Размери на марлите – всички стандартни

Опции:

– Система за стерилизиране

– Система за вмъкване на рентгенова нишка