RIUS SN-3V

RIUS SN-3V

Автоматична машина за рязане и сгъване на марли

– Европейски тип на сгъване

– Директно захранване с тъкан или плетен плат

– Директно захранване от предварително нарязани ролки (3)

– Автоматична система за напречно рязане

– Система на издухване за почистване на отпадъчни нишки

– Брой изходи – 3

– Размери на марлите – 5×5, 7.5×7.5, 10×10.

Опции:

– Система за стерилизиране