RIUS SN-3V-PA

RIUS SN-3V-PA

Автоматична машина за рязане и сгъване на марли

– Американски тип на сгъване

– Директно захранване от ролка плат – предварително нарязан на съответните широчини в зависимост от желания краен размер на марлята

– Директно захранване с тъкан или плетен плат

– Автоматична система за напречно и надлъжно рязане

– Система на издухване за почистване на отпадъчни нишки

– Брой изходи – 3

– Размери на марлите – 5 x 5 / 7.5 x 7.5 / 10 x 10

– Брой на катове – 8, 12 и 16

Опции:

– Система за стерилизиране

– Система за вмъкване на рентгенова нишка