RIUS N-FCG

RIUS N-FCG

Автоматична машина за рязане и сгъване на марли с големи размери

– Европейски стандарт на сгъване

– Директно захранване с тъкан или плетен плат

– Автоматична система за напречно и надлъжно рязане

– Система на издухване за почистване на отпадъчни нишки

– Брой изходи – от 1 до 4

– Размери на марлите – от 15×15 до 70×70 см

Опции:

– Система за стерилизиране

– Система за вмъкване на рентгенова нишка