RIUS MINI JET

RIUS MINI JET

Двубърдова плетачна машина за производство на шалове и специални платове с макс.широчина до 600 мм

– Файн 3, 5 (MINI JET 400) и 3, 5, 7, 8 (MINI JET 600)

– Работна широчина: 400 и 600 мм

– възможност за плетене по цялата широчина на машината

– работа с игли с високи пети

– електронно регулиране на скоростта посредством вариатор

– извеждане на нишките директно от гатер

– система за промиране и мостриране

– система за автоматично навиване на крайния продукт

– система на програмиране с преден дисплей

– предни защитни врати