RIUS MEDICAL

RIUS MEDICAL

Плетачна крошет машина за производство на еластични и нееластични бинтове за медицински цели

– Файн 7 / 10 / 12 / 14 / 15

– Работна широчина: 600 / 800 / 1000 мм

Механичен контрол на мостриращите барове

Възможност за работа от всякакъв тип прежда

Електронно спиране на машината в случай на късане на нишка

Позитивно подаване на основните нишки

Електронен скоростен честотен вариатор

Система за регулиране на гъстините

Изтегляне на крайния продукт на ролки зад машината

Оционални устройства:

Различни видове гатери

Устройство за дълъг вътък до 300 мм

Позитивно подаване на ластичната нишка

Държачи за кросно за основни и вътъчни нишки