RIUS KNITRAMA KYF / KYN

RIUS KNITRAMA KYF / KYN

Автоматичен високопроизводителен иглен стан за производство на тъкани основно – вътъчни ленти и ластици, ласета, декорации – фини и плътни в зависимост от модела

– възможност за 4, 6, 8, 10 и 12 изхода

– широчина на бърдото: до 65 мм (в зависимост от модела)

– система регулиране на вътъчните нишки

– система регулиране на основните нишки

– система за регулиране на гъстините

– автоматично спиране

– автоматично опъване за основните нишки

– електронно регулиране на скоростта посредством вариатор

– двойно позитивно подаване на ластичните нишки