RIUS FLOW 05

RIUS FLOW 05

Електронна автоматична пакетираща машина, предназначена за пакетиране на марли.

– Размери на марлите – 50×50 мм, 7.5×7.5 мм, 100×50/60/75/100/150/200 мм.

– Броя в опаковка: от 1 до 10 бр. (в зависимост от размера)

– Размер на пакета: да се уточни

– Захранване на продукта: ръчно на захранващия конвейр

– Производителност: 70-75 пакета за мин (в зависимост от размера).

– Вид на опаковката: 4-странно залепване

– Опаковъчен материал: термосвиваемо фолио