RIUS EUROTRONIC

EUROTRONIC

Секционно сновило, което е създадено да отговори на изискванията на модерните високоскоростни тъкачни системи

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Секционно сновило, за сноване на всякакъв тип естествени или синтетични нишки на цилиндър с диаметър до 1 000 мм. Фиксиран цилиндър.

Произведа се в две версии::

• Фиксиран цилиндър: 1.700 мм широчина и 215 мм височина

• Фиксиран цилиндър: 1.100 мм широчина и 260 мм височина

Сновило

Ролер за контрол на скоростта, „V“ образен и регулируемо бърдо.

Страничния ход на сновилото се контролира от компютър, с автоматично позициониране за всяка секция.

Сновилото се задвижва електронно и се контролира с компютър с монитор.

Предпазно устройство

Състои се от фотоклетка, която спира машина незабавно.

Спирачки

Дискови спирачки от двете страни на цилиндъра