RIUS CREEL F-COM

RIUS Fcom

Двустранен фиксиран гатер

– Фиксирано разстояние между бобината и опъвача

– Странични коридори за външно зареждане с прежда

– За директно използване към плетачни или тъкачни машини

– За работа с всякакъв тип прежди

– Външно изтегляне на нишката

– Вертикален и хоризонтален държач

– Брой на бобини, нива и редове в зависимост от специфични нужди и пространство

– Опъване чрез дискове с регулиране посредством пружина или посредством магнити