RIUS CORD 50

RIUS CORD 50

Високопроизводителна плетачна крошет машина за производство на шнурове тип “верижка”

Едновременно производство на 48 шнура

Възможност за работа с всякакъв тип прежда

Система на плетене посредством 2 иглени легла

Електронно спиране на машината при късане на нишка и чупене на игла

Електронен скоростен честотен вариатор

Система за регулиране на гъстините

Гатер за 48 бобини

Работа с 2, 3, 4, 5 или 6 игли

Опции:

Изтегляне и навиване на крайния продукт на цилиндрични тръбички, с хоризонтален ход, регулируема скорост.