RIUS Bag-120-TA

RIUS Bag-120-TA

Плетачна крошет машина за производство на палетизиращи и защитни мрежи тип „рашел”

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Директно водене на полиетиленов филм с висока плътност.

Възможни работни широчини 1220, 1350, 1525 и 1770 мм

Файн 1.072

Файн: 10 (приложение в селското стопанство)

Механичен контрол на мостриращите бари

Възможност за работа с всякакъв тип прежда

Електронно спиране на машината в случай на късане на нишка

Барабан с вериги

Електронен честотен скоростен вариатор

Система за регулиране на гъстините

Позитивно водене на нишките

Система за течно овосъчаване на нишките

Изтегляне на крайния продукт на ролки

Модуларна система за захранване на машината за работа с полиетиленов филм посредством ножици и устройство за разтягане, едновременно насочване на нишките (синхронизирана система с машината)