RIUS AUTOMATIC WINDING

RIUS AUTOMATIC WINDING MACHINE

Автоматична машина за навиване на ленти и шнурове, произведени на иглени станове или крошет машини

Технически характеристики:

За макари с фланци

Максимален диаметър на макарите – според размера на макарите на клиента

Максимална ширина на макарите: диаметър – според размера на макарите на клиента

Брой на системите за едновременно навиване – 4,6,8,10 (по избор на клиента)

Вид навиване: Паралелно

Задвижване, синхронизирано със захранващата машина (стан или плетачна)

UHING система регулираща се според различната ширина на лентите или шнуровете

UHING система регулираща се според различната ширина на макарите

Стабилна конструкция, гарантираща плавна работа без вибрации

Регулираща се сила на опъна при навиване за получаване на желания резултат

Незабавно спиране на машината при достигане на зададения диаметър на навиване

Спиране / Стартиране – синхронизирано със стана / плетачната машина

Променлива скорост – чрез електронен честотен вариатор.

Опция:

Устройство за метриране