RIMOLDI FENIX

RIMOLDI FENIX

Високоскоростни ръкавни покривни машини за верижки

Технически характеристики:
– скорост на работа до 6 200 бода/мин
– нов патент на транспортната система
– напълно автоматична смазочна система
с дизайн за включване на различни допълнителни устройства
покритие на всички изисквания за СЕ – безопасност
широка гама от преустройствени елементи за изпълнение на различни типове шевни операции
регулиращ се иглен бар
иглопредпазители с независимо задвижване
лесно отстраняем иглодържач
бързо и лесно преустройство

Типове машини:
71F – ръкавни машини, покривен шев без покривен конец: 2 игли (406) и 3 игли (407)
73F – ръкавни машини, покривен шев с горен покривен конец: 2 игли (602), 3 игли (605) и 4 игли (607)
74F – ръкавни машини, двоен верижен шев (401)