Juki LBH-1790AN

Илична машина пълен автомат, с възможност за програмиране на 40 програми по избор за различни видове илици, “Пасо”  завършване с подложен конец за плетени изделия, автоматично отрязване на конеца.