GLOBAL BT 1900

GLOBAL BT 1900

Понт машина
BТ 1900 М – високоскоростни понт машини, контролирани от компютър със запаметени 30 модела, за шиене на леки до средни материали.

BТ 1900 М – високоскоростни понт машини, контролирани от компютър със запаметени 30 модела, за шиене на средни до тежки материали.

Технически харакеристики:
Скорост на шиене: до 2700 оборота
Тип на бода: 301

Брой на иглите: 1
Дължина на бодовете: 0,1 – 10 мм

Повдигане на крачето: 13 мм

Тип на иглата: 135х17