GLOBAL СЕРИЯ FB 2500

GLOBAL FB 2500/2600 – покривна плоска машина с долен и горен покривен конец.

FB 2500 – 2503 – Високоскоростна машина с плоско легло, с долен и горен покривен верижен шев, 2 или 3 игли, автоматична смазочна система и диференциален транспорт.

FB 2512 – 2513 – Високоскоростна машина с плоско легло, с долен и горен покривен верижен шев, 2 или 3 игли, автоматична смазочна система и диференциален транспорт, за съединителни операции.

FB 2553 подклас TMD – Високоскоростна машина с плоско легло, с долен и горен покривен верижен шев, 3 игли, автоматична смазочна система, диференциален транспорт, горен механизъм за подаване на ластик, долен нож за плата.

FB 2602 – 2603 UTC – Високоскоростна машина с плоско легло, с долен и горен покривен верижен шев, 2 или 3 игли, автоматична смазочна система и диференциален транспорт, автоматично отрязване на конеца.

Технически характеристики:
Скорост на шиене: до 6000 оборота
Брой на иглите – 2 или 3
Диференциален транспорт – 1:2 – 1:0.7
Гъстота на шева – 1.4 – 3.6
Тип на иглата – UY 128 GAS
Повдигане на крачето – до 7 мм
М/уиглово разстояние – 4,8 мм – 6,4 мм
Тип на шева – 602 или 605