DUEFFE SM 330

DUEFFE SM 330

Устройството SМ 330 служи за поставяне на две ивици по краищата на материалите за капитониране, за да могат опъващите щипки да захванат тези ивици, а не материалите за капитониране.

Целта на това допълнително приспособление е да оползотвори изцяло височината на използваните материали при шиене. Отсъствието на бракуван материал, особено когато се отнася до висококачествени тъкани, води до значителна финансова икономия.