DUEFFE SM 200

DUEFFE SM 200

Автоматично повдигащо устройство

Позволява складирането на 12/24 матрака в специални контейнери, по време на процеса на пакетиране.

С помощта на тези контейнери, матраците се превозват до склада или рампата за товарене.