DUEFFE F 10

DUEFFE F 10 – Автоматична машина за изработване на дръжки за матраци от плат

Машината е с:

– контрол на конците

– контрол на материалите

– контрол на ролката сза готовия продукт

– стойки за бобини за плат.