DUEFFE CAD pack

DUEFFE CAD pack

С CAD – пакетът могат да се изпълняват напълно самостоятелно всякакви фигури с цялата серия от капитониращи машини на DUEFFE.