DUEFFE Additional supports

DUEFFE Additional supports

Допълнителни моторизирани/движещи се ролки при използване на полиетиленови ролки без или с лога.