DUEFFE НОВО!! AGATA 600

AGATA 600

Машина за странични ленти на матраци, позволявщи повишаване на вентилацията на матрака, чрез едновременно поставяне на релефни и всякакъв друг тип платове.

Максимална работна ширина – 60 см.

Машината е компактна и лесна за употреба, тъй като е оборудвана с една шевна глава за прав шев.

AGATA 600 може да се комбинира с F08 (машина за добавяне на странични дръжки и аериращи елементи).

Машината е оборудвана и със стойка за рулата с материал, сензор и ролка за страничните ленти.