COMPLETT TRIO PLUS

COMPLETT TRIO PLUS

Машина за бързо кетеловане на изделия от различен файн

Три машини в една: Само със смяната на устройството за водене на бие, машината извършва три различни операции

Едноконечен верижен шев (тип на шева – „101”)

Плетивото може да се шие както със същата прежда, така и с обикновен конец

При изработка на вратно бие – от 3 до 4 пъти по-голяма производителност в сравнение с традиционните свързващи (кетел) машини

При изработка на жилетки – от 6 до 7 пъти по-голяма производителност в сравнение с традиционните свързващи (кетел) машини

Приложение: както при традиционните свързващи (кетел) машини – от 7 до 18 файн.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Избор на програма за шиене (до 5*5 програми, направени от клиента)

Програмите могат да се променят по време на шиене

Нов контрол-панел, с „touch screen“ екран.

Могат да се регулират: дължината на бода, скоростта на шиене, скоростта на конвейера и др.