COMPLETT QF SYSTEM

COMPLETT QF SYSTEM с QUICK FINISH SYSTEM – нов патент на COMPLETT

QF system (като Quick Finish system)

е нов патент на Complett, включващ в кетел машините няколко комбинации от автоматично завършване след приключване на процеса – кетеловане, (като завършване – бод върху бод, в началото и края на шева, отделяне на парчета или рязане на верижката (linking chains) по специфични размери), които по принцип се извършват ръчно. С помощта на електронния контрол, тази нова машина позволява да се намалят ръчните операции, да се стандартизира качеството на крайния продукт, както и да се подобри качеството на кетеловане чрез програмируем електронен контрол на опъването на конеца, което позволява да работите с различни стойности на опън на конеца по време на кетеловането.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматично отрязване

Електронно програмиране силата на опъване

Автоматично завършване – бод върху бод на верижен шев

Избор на различни работни режими (ръчен, полу-автоматичен и автоматичен)

Иглата шие отвън навътре, като при модел Complett 99-VD

Едноконечен верижен шев тип „101“

Голям иглен венец – диаметър 460 мм

Бутон за превключване от дву- към трифазно захранване

Въртяща се на 360° глава

Въртене на игления венец по посока или обратно на часовниковата стрелка (опция)

LED лампа (опция)

Мотор с ниска консумация на ел. енергия

Предлага се в два варианта:

QF: Ъгъл на наклона на иглите: 15 °.

QFK: Ъгъл на наклона на иглите: 30 °.

Възможност за избор на завършване: четири програми.