COMPLETT PRT-EH

COMPLETT PRT-EH

Електронно устройство за обръщане на чорапи

Устройството е предназначено за обръщане на чорапи в посока надолу преди зашиването им с някоя от машините за чорапи Complett, серии 222 и 232.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контролен панел с инсталирани програми за различни типове чорапи (10 програми)

Възможност за инсталиране на индивидуални програми

Стандартен диаметър на засмукващата тръба: 50 мм (Опция: 60 мм)

Програмите контролират:

– Движението на засмукващата тръба

– Времето за начало на цикъла на засмукване

– Край на цикъла на засмукване

Фотоклетка за стартиране на цикъла

Фотоклетка за броене