COMPLETT 99 VD

COMPLETT 99 VD

Кетел машина с една игла, кетеловане отвън навътре

Тип на шева – „101“

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иглата на кетел машината шие отвън навътре

Посока на въртене по часовниковата или обратно на часовникова стрелка (по желание на клиента).

Безчетков мотор с плавно регулиране на скоростта до максимум 1400 бода / минута

Ниска консумация на енергия (115 watt)

Въртяща се глава на 360°

Система за позициониране на иглата.

Предпазен спирателен механизъм на иглата.

Захранване: монофазено и трифазено

Лесновъртящ се диск за позициониране

Неръждаеми стоманени игли (зъби)

Голям диаметър на игления венец 460 мм

Файнове – от 3 до 24

Опция: Моделът се предлага и в „К” версия (с наклон на иглите – 30°) Изключителната система за бримкобразуване (патент на Conti Complett) позволява на машината да работи със скорост до 1400 оборота в минута, дори и когато използвате кашмир или чиста вълна, както и различни типове ефектни прежди.