COMPLETT 99 VARIO

COMPLETT 99 VARIO SYSTEM – COMPLETT NEW PATENT

Панел с фотоклетка за програмиране силата на опъване, което позволява употребата на различни по дебелина прежди по време на кетеловане

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФОТОКЛЕТКА (МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧВА)

Тя „вижда“ изделието и позволява избор на различни стойности за опън на конеца, както по време на шиене, така и при празен ход.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРЕТА СТОЙНОСТ ЗА ОПЪН НА КОНЕЦА

(задвижване с коляно или бутон), за шиене на изделия с различни по сила опъни по време на шиене

ПАМЕТ

5 прогрми, всяка от които позволява запаметяване на 3 стойности за опън и 4 различни скорости

ФУНКЦИЯ – СПИРАНЕ НА ИГЛАТА

Можете да изберете опции „Игла вън” и „Игла вътре” (предпазен спирателен механизъм на иглата)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иглата шие отвън навътре

Едноконечен верижен шев, тип „101“

Голям иглен венец – диаметър 460 мм.

Ниска консумация на енергия (115 watt)

Въртяща се на 360° глава.

Файнове – от 3 до 24

Система за позициониране на иглата.

Въртене на игления венец по посока или обратно на часовниковата стрелка (опция).

LED лампа (опция)