COMPLETT 499 VD

COMPLETT 499 VD

Комбинирана кетел-оверлог машина

Характеристики:

– 2 игли, като едната е леко над другата, разположени така, че по време на шиене едната игла работи на кранц иглите (зъбите), а другата между тях.

– Устройство за изрязване на краищата, регулиращо се във височина

– 2-конечно оверлогово устройство, регулиращо се във височина

– Устройство за спиране на машината при проблем с конеца

– Засмукващо устройство за отпадъците от изрязаните краища

– LED лампа

– Голям диаметър на игления венец 460 мм

– Посока на въртене на игления венец – по часовниковата или обратно на часовникова стрелка

– Мотор с плавно регулиране на скоростта до 1300 бода / минута

– Файнове – от 7 до 16