CETME Dryer 2500

CETME Dryer 2500

Сушилня за дамски чорапогащници

Технически характеристики:

Вентилатор: HP 7,5

KW/h: 5,5

Пара: от 8 до 12 atm.

Две тави – всяка с размери 625 x 910 x 300 мм

Панел за контрол: с таймер за задаване на времето за сушене. Светлинен сигнал известява за завършен цикъл.

Край на цикъл: спира автоматично

Отваряне на тавата – ръчно

Опция: Система за пара