APER s.r.l. AX-H

APER AX-H Automatic Hot Melt Machine

Машина за автоматично нанасяне на горещи стопяеми лепила.

ПРЕДИМСТВА

• Възможност за едновременно обработване на различни продукти

• Намаляване на разходите за труд

• Оптимизиране на пътя на пистолета

• Чиста и безопасна среда

• Защита здравето на работниците

• Лесна употреба

ОПЦИИ

• Транспортни ленти за автоматизиране процесите на товарене и разтоварване.

Можете да видите видео на машината ТУК