Машини и части

APER s.r.l. AX-2 Adhesive and bonding machine

APER AX-2 Adhesive-spraying and foam-bonding machine

Благодарение на автоматичната подемна система, APER AX-2 позволява перфектно прилягане на два или повече слоя от различни материали, гладки или с профил. Процесът на свързване се управлява лесно от софтуера, инсталиран на контролния блок.

С APER AX-2 се постига намаляване на разходите, гъвкавост и по-добра производителност.

ПРЕДИМСТВА

• Ускоряване на процеса (по-малко от 2 минути за свързване на 3 слоя)

• Едновременно производство на различни продукти

• Намаляване на разходите за труд

• Намаляване разхода на лепило (повече от 50%)

• Оптимизация на пътя на пистолета за лепило

• Точна оценка на необходимото количество лепило

• Голяма точност на изравняване на слоевете

• Чиста и безопасна работна среда

• Здравословна работна среда

• Лесна употреба

ОПЦИИ

• Транспортни ленти за автоматизиране на процесите на товарене и разтоварване

• От 4 до 8 повдигащи бара

• От 2 до 6 пистолета за лепило

• Автоматична система за лепене с валове

• Автоматична система за разпознаване на размери

• Система за лепило: еднокомпонентно и двукомпонентно лепило на водна основа; лепило с разтворител и горещи стопяеми лепила.

Можете да видите видео на машината ТУК