APER s.r.l. AX-1

APER AX-1 Automatic spraying machine

Автоматична машина за пръскане на лепило

ПРЕДИМСТВА

• Възможност за едновременно обработване на различни продукти

• Намаляване на разходите за труд

• Оптимизиране пътя на пистолета

• Възможност за използване на всякакъв вид лепило

• Чиста и безопасна среда

• Защита здравето на работниците

• Лесна употреба

ОПЦИЯ

• Транспортни ленти за автоматизиране на процесите на товарене и разтоварване.

Можете да видите видео на машината ТУК